Tersanelerin Tarihçesi

Home News

Tersanelerin Tarihçesi

2023-03-07 |

News

Türkiye'de tersanelerin tarihi, Fenikeliler, Yunanlılar ve Romalıların çeşitli kıyı kentlerinde kendi tersanelerini kurdukları çok eski zamanlara dayanmaktadır. Ancak Türkiye'de modern tersanelerin gelişimi Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlamıştır.

Osmanlı döneminde Türkiye büyük bir deniz gücüydü ve gemi inşa endüstrisi Osmanlı ekonomisinde çok önemli bir rol oynadı. Osmanlılar, o zamanlar dünyanın en büyük tersanesi olan İstanbul'daki ünlü Tersane-i Amire tersanesi de dahil olmak üzere birçok tersane kurdu. Bu tersane, deniz savaşlarında kullanılan büyük savaş gemileri, ticari gemiler ve hatta kadırgalar üretti.

20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra Türkiye'de gemi inşa sektörü bir gerileme dönemine girdi. Ancak, 1950'lerde Türkiye kıyı şeridinde birkaç yeni tersanenin kurulmasıyla sektör yeniden ivme kazandı.

Türk hükümeti, tersanelere vergi teşvikleri ve diğer destekler sağlayarak, ülkedeki gemi inşa endüstrisinin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Türk iş adamlarının tersanelere yatırım yapması ve tesislerini modernize etmesiyle özel sektör yatırımları da kilit rol oynadı.

Bugün Türkiye, küresel pazarda önemli bir paya sahip, dünyanın önde gelen gemi inşa ülkelerinden biridir. Ülkenin tersaneleri, kargo gemileri, tankerler, yolcu feribotları ve lüks yatlar dahil olmak üzere çok çeşitli gemiler üretiyor. Türkiye'de gemi inşa sektörü, küresel pazarın taleplerini karşılamak için yeni kurulan tersaneler ve mevcut tersanelerin kapasitelerini artırmasıyla büyümeye devam ediyor.

 

Elif Yıldız